Company Culture.gif


Мисия на компанията:

Светва света


Основни ценности:

Честност, благодарност, отговорност


Корпоративна философия:

Научете и ProgressWork като тематика, за да успеете. Бъдете отворени към мисълта и прощавайте. Цел и ориентиран към изпълнението. Направете пример чрез отчетност. Свържете хората с доброжелателност като ключова връзка.


Философия на управлението:

Спечелете по скорост и ефективност. Качеството е линията на живот на фирмата. Театърът е нашето най-ценно съкровище. Успехът се измерва чрез постигане на определени цели. Иновацията е душата на корпоративното развитие. Ученето води до жизненост, иновации и основни умения. Състезателите са и нашите партньори.


Философия на услугите:

Увеличете максимално стойността за нашите клиенти.

инициатива

Ефективност

стандартизация

замисленост


Съобщение:

Честността печели бъдещето.

Професионализмът подхранва качеството.


Корпоративна култура:

Скромност, сътрудничество, постоянство, лоялност, позитивност, професионализъм.


图片2.jpg